Skip Navigation LinksHem

Svenska skolan i Toronto välkomnar alla barn mellan 4 och 20 år som har intresse av svenska språket och svenska traditioner. Skolans målsättning är främst att upprätthålla och vidareutveckla svenska hos de barn som redan kan tala det svenska språket, men vi har även elever med svenskt påbrå som har intresse at lära sig svenska och om svensk kultur.

Barn som har anknytning till Sverige får en chans att träffa andra barn i samma situation och på så vis stärka sin svenska och ta del av svenska högtider. Barnen får en känsla av samhörighet med den svenska kulturen.