Skip Navigation LinksOm-Skolan

​Svenska Skolan i Toronto

Genom att vi som föräldrar slår ihop våra kunskaper, färdigheter, intressen, och andra resurser kan vi tillsammans ge våra barn mer än vad vi kan som enskilda individer. Vi kan skapa en "svensk miljö" som förhoppningsvis förstärker inlärningen av svenska språket. Firandet av svenska högtider är en stor del av detta. class with globe.jpg

Undervisningen anknyter till svenska traditioner, vardagliga företeelser och ämnen som t.ex. geografi, historia och svensk litteratur. En kombination av grupp- och individuellt arbete samt sång, teater och lek används för att bygga upp kunskaperna i muntlig såväl som skriftlig svenska.

 

 

Historik

När svenska skolan i Toronto startades 1983 under SWEAs regi var det en liten grupp svenskar som undervisade sina barn själva. Under följande år växte gruppen och hade möjlighet att söka stöd frånToronto District School Board och deras program för International Languages (1991-1992). Svenska Utlandsskolors Förening (SUF) har under många år jobbat hårt för alla svenska utlandsskolor och Skolverkets statsbidrag har ökats. Under våren 2005 kunde vi därför på försök starta några distansgrupper i Burlington, Etobicoke och Barrie. Dessa grupper träffas en eller två gånger i månaden. Hälften av skolarbetet sköts i hemmet med en förälder som lärare. För att Ditt barn ska kunna delta i dessa grupper krävs att de uppfyller kraven för statsbidrag enligt Skolverket. Den fjärde gruppen (Gateway Public School), stödd av Toronto District School Board, erbjuder undervisning varje lördag.

 

Tvåspråkighet Hands in the air2.jpg

Ett barn lär sig språk när det talas av någon som de tycker om. Ett barn lär sig de språk det behöver. Barnet får ett rikare språk om det möter språket i många olika sammanhang. Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. Modersmålet är grunden för barnets förmåga till inlärning.
Barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

 

Aktiviteter

Skolan organiserar en mängd aktiviteter vid sidan om undervisningen. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta för att försöka få barnen och eleverna att umgås utanför lektionsformat. Aktiviterna har tidigare inkluderat luciaövningar med framträdanden vid SWEAs julmarknad och i Svenska kyrkan (detta organiseras av SWEA och kyrkan), julgransplundring, skridskoåkning, filmfestivalen Sprocket, camping m m. Vi välkomnar alla förslag på fler/andra aktiviteter. Ta gärna kontakt med vår medlems- eller evenemangsansvarige (se under "kontakt").

 

Medlemskap och föräldraansvar

Alla föräldrar som har barn inskrivna vid Svenska skolföreningen i Toronto är automatiskt medlemmar. Följande är ditt ansvar som förälder och medlem:

För att göra din röst hörd och veta lite mer om verksamheten förväntas att minst en förälder från varje familj närvarar vid årsmötet som hålls någon gång under maj månad.


Föreningen drivs helt av volontärsarbete. Utan volontärer kan inte skolans verksamhet gå runt. Därför är det viktigt att alla föräldrar ställer upp så ofta de kan.
För de elever som tar del av distansundervisningen krävs ett stort ansvar från föräldrarnas sida att delta i undervisningen. Mer än hälften av studierna förväntas ta plats i hemmet. Det är viktigt för eleverna att gå igenom materialet de får hemskickat då nästa lektion bygger på arbetet som gjorts i hemmet. Men även för de familjer som inte får läxor hemskickade uppmuntrar vi att samtala med lärarna och ta del av skolarbetet så att lektionernas innehåll förstärks med barnen även i hemmet.

Om du har fler frågor kontakta gärna vår medlemsansvarige styrelseledamot.