Skip Navigation LinksFAQ-sv

Vanliga Frågor

Här nedan ger vi svar på de vanligaste frågorna vi brukar få.

 

Min son/dotter kan ingen svenska alls. Jag skulle gärna att han/hon lärde sig lite så att han/hon kan prata med sina mor- och farföräldrar.

Vad som är allra viktigast är att du börjar prata svenska med ditt barn. Lektionerna är helt på svenska och vi kan inte göra några undantag. Det kan därför bli svårt, jobbigt och t o m tråkigt för en elev som inte har någon bassvenska. Eftersom du också behöver arbeta med henne/honom i hemmet är det viktigt att ni pratar mycket svenska även när ni inte går igenom lektionsmaterialet. Om du inte tidigare pratat svenska med henne/honom kan det bli ett stort ansvar även för dig.

Hur mycket kostar det?

Kostnaden för nästa läsår fastställs på årsmötet i februari. För läsåret 2113/2014 är kostnaden 40 dollar per elev.

Var finns svenska skolan?

Vi finns på tre platser:

  • Gateway Public School - Klassen träffas varje lördag på Gateway Public School mellan 09:30 till 12:00. Alla barn, oavsett bakgrund, i åldern 4-14 har möjlighet att delta
  • IKEA Etobicoke - distansundervisning med träff en till två gånger per månad
  • Barrie/Collingwood - distansundervisning med träff en till två gånger per månad.

Vilken sorts undervisningsformer har ni?

TDSB International Languages

Det här programmet styrs av Toronto District School Board (TDSB) med stöd från Svenska Skolföreningen i Toronto. Undervisning sker varje lördag på Gateway Public School mellan 09:30 till 12:00. Alla barn, oavsett bakgrund, i åldern 4-14 har möjlighet att delta.

Distansun​dervisning i Toronto

Det här programmet styrs av Svenska Skolföreningen i Toronto med stöd från Skolverket i Sverig. Undervisning sker en eller två gånger i månaden på två olika orter. Mellan undervisningstillfällena antas eleverna, med stöd av förälder/vårdnashavare, att arbeta självständigt för att uppnå Skolverkets krav på minst 74 lektioner. Barn i åldern 6-20 år med minst en svensk förälder och där svenska språket är levande i hemmet (dvs eleven skall ha grundläggande kunskaper i svenska språket) har möjlighet att delta. Målsättningen för distansundervisningen är att upprätthålla och vidareutveckla svenska hos de barn som redan har grundläggande kunskaper i svenska språket. Distansundervisningen kräver ett stort ansvar från föräldrarnas sida att delta i undervisningen. Mer än hälften av studierna förväntas ta plats i hemmet. Det är viktigt för eleverna att gå igenom materialet de får hemskickat då nästa lektion bygger på arbetet som gjorts i hemmet.

Distansun​dervisning i från Sverige

Det här programmet styrs av Skolverket. För distansundervisningen av grundskolans årskurser 7- 9 svarar Sofia Distansundervisning, Stockholms kommun. För nationella gymnasieprogram svarar Värmdö Distans, Värmdö gymnasiums distansutbildning.

 

Kan jag köpa böcker och jobba med mitt barn själv?

Vi använder material från ett flertal svenska bokförlag:

Hur mycket måste jag som förälder hjälpa till?

Om du anmäler ditt barn till distansgrupperna krävs att du jobbar med dit/dina barn självständigt i hemmet för att uppnå Skolverkets krav på 74 lektioner per läsår.
Vi är en volontärorganisation och därför krävs även en insats från föräldrarna. SWEA Toronto ordnar varje år, helgen före första advent, en svensk julmarknad på Harbourfront Centre där Svenska Skolan ansvarar för barnens pyssel. Som medlem i svenska skolan krävs att minst en familjemedlem eller representant för familjen ställer upp och hjälper till med pysslet vid minst ett skift samt förberedelse av pyssel och andra volontäruppgifter.

Jag skall flytta till Kanada och undrar om jag kan jobba på Svenska skolan?

Det är alltid kul att höra från svenska lärare som har intresse av Kanada och svensk skola i Kanada. Vi har för tillfället väldigt svårt att få lärare till våra snabbt växande grupper, så hör gärna av dig. Tyvärr så finns det dock ingen heltids-svensk skola i Toronto, eller övriga Kanada vad vi känner till. Detta betyder att tillgången till arbete som svensk lärare i Toronto är begränsad. Vi har för tillfället två format av svensk undervisning. En grupp träffas varje lördag i 2.5 timmar och de andra tre grupperna träffas en gång i månaden under 3.5 timmar. Hälften av skolarbetet för dessa tre grupper förväntas skötas i hemmet med hjälp av en svensk förälder. Som du kan förstå rör det sig endast om mellan 8-10 betalda timmar i månaden. Inte tillräckligt som heltidsarbete alltså. Om du bestämmer dig för att kanske hitta jobb inom Kanadensiska skolsystemet och fortfarande har intresse av att undervisa inom svenska skolan här i Toronto skulle du tas emot med öppna armar.

Måste man vara svensk medborgare för att vara med i Svenska skolan?

Det beror på:

  • Nej, varken föräldrar eller barn behöver vara svenska medborgare för att delta i gruppen på Gateway Public School.
  • Ja, distansgrupperna finansieras av stödet vi får från Skolverket så för att en elev ska kunna delta måste kraven för statsbidrag uppnås.

Hur ofta sker undervisningen?

Det finns två olika sätta att delta i skolan.

  • Gateway Public School där undervisningen sker 2,5 timmar varje lördag.
  • Distansundervisning finns att tillgå på olika orter; för tillfället i Etobicoke och i Barrie-Collingwood och Beaches. Här sker undervisningen en till två gånger per månad och eleverna antas arbeta självständigt mellan undervisningstillfällena med stöd av förälder/vårdnadshavare​

Kan man få högskolepoäng, certifiering, etc från er utbildning

Nej, vår utbildning leder inte till officiell certifiering i svenska. Inte heller kan man tillgodoräkna sig några högskolepoäng, universitetspoäng eller liknande.

Var kan jag hitta annan undervisning i svenska språket

Här är en blandad samling av resurser för att hjälpa dig på vägen.

Svenska skolan i Calgary
Svenska skolan i Montreal
Svenska skolan i Vancouver
Svenska skolor i Nordamerika
Skolverket
Svensk Utlandsundervisnings Förening
Sofia Distansundervisning
Riksföreningen Sverigekontakt

Har ni tips på andra sätt jag kan hålla språket levande för mina barn

Lekarkivet
Spelis
Wettergrens bokhandel

Svenska mammor

Jag är svensk i Toronto och vill komma i kontakt med  andra svenskar

Toronto har ett stort nätverk med svenskar som naturligtvis ställer upp och hjälper varandra. Här är några resurser för dig som behöver hitta oss.

Svenska Ambassaden i Ottawa och Konsulatet i Toronto
Svenska Kyrkan i Toronto
SWEA Toronto

Find the Swedes