Skip Navigation Linksstyrelsen

​​​​​​Styrelse 2017​

 

 

Hans N

Representant Oakville & Ordförande


 

Ulrika

Representant Etobicoke & Medlemsansvarig, Vice ordförande


 

Cindy

Representant Oakville & Kassör

 

Helena

Representant​ Gateway & Sekreterare

 

My

Representant Gateway & Evenemangsansvarig

 

Mathilda

Representant Gateway​ & Lärarkontaktansvarig


 

Christine

Representant​ Gateway


 

Louise

Representant​ Gateway, webansvarig​


 


 

Styrelsens Uppgifter

Ordförande

Representant för skolan vid offentliga evenemang.
Sammankalla och leda styrelsemöten och årsmöte.
Ansvarar för att alla poster inom skolan utförs enligt styrelsens och årsmötets beslut.
Signera checkar med kassören.
Ansöka om statstbidrag från svenska skolverket. (Se separat information.)
Tillsammans med julmarknadsansvarige hjälper till att koordinera förberedelse av pyssel inför SWEAs julmarknad samt under julmarknadsdagarna.

Vice ordförande

Representerar skolan som ordförande i de fall ordförande inte är tillgänglig.
Ansvarar för nyhetsbrev.

Sekreterare

För protokoll vid alla möten.
Arkiverar dessa protokoll med dagordningen samt eventuella bilagor för vart möte.
Varje styrelsemöterotokoll bör vara tillgängliga inom en månads tid eller vid nästa möte, beroende på vilket infaller först. Sekreteraren ansvarar även för utskick av styrelsemöteprotokoll till medlemmarna.

Kassör

Organiserar och bibehåller alla utgifter och inkomster.
Signera checkar med ordföranden.
Förbereda finansprotokoll och budget inför årsmötet.

Evenemangsansvarig

Organiserar julfest, julgransplundring, skolavslutning samt eventuella andra evenemang som skolan erbjuder dess medlemmar/elever.

Medlemsansvarig

Kontaktperson för nya medlemmar/elever, samt kontaktperson för hemsidan. Ta emot anmälningsblanketterna och sammanställa/uppdatera en klasslista. Uppmuntra medlemmarna om deltagande vid evenemang och volontärsarbete.

Julmarknadsansvarig

Tillsammans med ordförande sammankalla översikten av julmarknadsarbetet och hålla kommunikationen med SWEAs julmarknadskommitté öppen. Tillsammans med ordförande ansvara för tre till fyra nya pyssel för varje julmarknad samt fiskdammspåsar och pepparkaksförberedelse.

Webmaster

Ansvarar för att hemsidan fungerar och är kontinuerligt uppdaterad

Säkerställer emailsystem, skolans teknik, dokumentlagringsplats, SharePoint, etc  

Övrigt

Ersättning för eventuella utgifter sker endast mot orginalkvitto (inga kopior) framlagt med ifyllt formulär (se "Expense Sheet") till kassören och inom ramen för vad som anses reella utgifter. Större utgifter bör på förhand godkännas av styrelsen.

För mer info: Logga in och gå till vår interna Sharepoint 

Lärare 2016/2017​

 


 

Arja-Maria

Lärare Gateway


 

Mathilda

Lärare Gateway


 

Kajany

Lärare Gateway​


 

Pernilla J

Lärare Barrie / Collingwood


 

Mia F

Lärare Etobicoke


 

Ulrika

Lärare Etobicoke & Julmarknadsansvarig


 

Åsa A

Lärare Etobicoke


 

Hans F

Lärare Oakville

Linda F

Lärare Oakville