Skip Navigation LinksUtbildningen

​Undervisningen

Det finns tre olika sätt att delta i svenska skolan:

1) Lördagar på Gateway

Plats: Gateway Public School
Lärare: Linda Svensson

Det här programmet styrs av Toronto District School Board (TDSB). Undervisning sker varje lördag på Gateway Public School mellan 09:30 till 12:00. Alla barn, oavsett bakgrund, i åldern 4-14 har möjlighet att delta.

skola6.jpg 

 

2) Månadsvis Distansundervisning

Programmet styrs av Svenska skolföreningen i Toronto. Undervisning sker en till två gånger i månaden på tre olika orter:

  • IKEA Etobicoke (Åsa Andree)
  • Collingwood 
  • Oakville (tidigare Halton)

Emellan undervisningstillfällena antas eleverna, med stöd av förälder/vårdnashavare, att arbeta självständigt. Barn i åldern 6-20 år med minst en svensk förälder och där svenska språket är levande i hemmet (dvs eleven skall ha grundläggande kunskaper i svenska språket) har möjlighet att delta. Målsättningen för distansundervisningen är att upprätthålla och vidareutveckla svenska hos de barn som redan har grundläggande kunskaper i svenska språket. Distansundervisningen kräver ett stort ansvar från föräldrarnas sida att delta i undervisningen. Mer än hälften av studierna förväntas ta plats i hemmet. Det är viktigt för eleverna att gå igenom materialet de får hemskickat då nästa lektion bygger på arbetet som gjorts i hemmet. För mer information om Skolverkets krav för statsbidrag besök Riksdagens hemsida, paragraph 33.

skola10.jpg
 

3) Distansundervisning från Sverige

Det finns också möjlighet att få distansundervisning från Sverige. Distansundervisningen bedrivs viaSofia skola i Stockholm för elever i åk 7-9 och via Värmdö gymnasium i Stockholm för gymnasieelever. Distansundervisningen från Sverige kan vara handledd av en lärare på svenska skolan. Ansökan för detta alternativ ska vara Sofiaskolan Värmdö gymnasium tillhanda 1 juni.

Older School_Children.jpg
 
 

Registrering

För att registrera ditt/dina barn vid skolan fyller man i en registrering här, samt betalar via PayPal eller skickar en check till Peter (utställd till "Swedish School in Toronto", daterad 1 juli, belopp se nedan). För att ditt barn ska kunna ha tillgång till skolmaterial vid skolans start i september är det ytterst viktigt att anmälningen är skolan tillhanda senast den 30 juni varje nytt läsår. Vi är en föräldradriven skola, och som sådan behöver vi även din hjälp vid olika aktiviteter.

Observera att anmälan inte är fullständig utan alla tre komponenter:

  • Anmälan ifylld och inskickad
  • Betalning mottagen
  • Två volontärsåtaganden anmälda

Kostnader för Gateway Public School klassen:

En avgift på $20.00CAN är obligatorisk och betalas i samband med registrering och skolstarten till hösten. Två anmälningsblanketter fylls således i för elever som deltar i programmet vid Gateway. TDSB programmet (vid Gateway) välkomnar barn 4-14 år. En kompletterande avgift på $20.00CAN tillkommer Svenska skolföreningen i Toronto och måste bifogas anmälan.

Kostnad för distansundervisningen vid IKEA Etobicoke och i Barrie:

Distansundervisningen kräver ett stort ansvar från föräldrarnas sida att delta i undervisningen hemma mellan klassträffarna en gång i månaden. (Beaches träffas varje vecka) Det är viktigt för eleverna att gå igenom materialet de får hemskickat då nästa lektion bygger på arbetet som gjorts i hemmet. Avgiften per elev för distansundervisningen är $40.00CAN.

-> Registrera ditt barn nu!

Vi uppmuntrar kontakt med ditt/dina barns lärare. Ring eller mejla gärna för att diskutera i mer detalj vad som förväntas av skolan eller om du har frågor. ​

skolskjuts.jpg